برچسببازاریابی

بازاریابی محتوایی، موج نوی بازاریابی

تا چشم کار می‌کند محتواست! رسانه‌های جمعی، شبکه‌های اجتماعی، وب، مطبوعات و خلاصه هر جا که گوشی برای شنیدن باشد و چشمی برای دیدن. خودِ محتوا موضوع جدیدی نیست؛ اولین سنگ‌نوشته‌های انسان اولیه بر دیواره غارها هم محتوا به حساب می‌آمدند؛ اما استفاده از محتوا به عنوان ابزار بازاریابی موضوعیست که در سال‌های اخیر باب شده و متاسفانه تنها توسط تعداد کمی از برندها به درستی استفاده می‌شود؛ و ما به عنوان...