دومین کنفرانس بازاریابی محتوایی، این‌بار یک تجربه‌ی تازه است!

پس از برگزاری اولین دوره‌ی کنفرانس بازاریابی محتوایی ایران در اسفند سال ۱۳۹۷، بنا داشتیم تا رخدادی منظم و سالانه را بنا بگذاریم. همه‌ی برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری رویداد در اسفند سال ۱۳۹۸ انجام شد، اما ویروس عالم‌گیر کرونا، مجال برگزاری را از ما گرفت.

تا همین یکی-دو ماه پیش هم، منتظر و امیدوار بودیم که شرایط به گونه‌ی دیگری پیش برود تا بتوانیم این رویداد را نظیر دوره‌ی نخست آن، به شکل حضوری برگزار کنیم. اما به نظر نمی‌رسد که در زمان و شرایط مناسبی باشیم که بتوانیم و بخواهیم این ریسک بزرگ را متحمل شویم.

امسال، تصمیم داریم تا دومین کنفرانس بازاریابی محتوایی را به شکل آنلاین برگزار کنیم. ما هم نظیر شما، از رخدادهای آنلاین تجربه‌ی چندان خوشایندی نداریم. بیش و پیش از هر کاری، تلاش کردیم بر «تجربه کاربری» مخاطب تمرکز کنیم تا علاوه بر محتوایی مطلوب و کارآمد، شکل و نوع برگزاری نیز بتواند سودمند باشد. یوسف فراهانی به عنوان طراح رویداد در این دوره، تمام تلاش خود و تیم برگزاری را به ایجاد سازوکاری جذاب و متفاوت بکار گرفت و حاصل، ۳۰ مرداد به شما عرضه خواهد شد.

طی یک ماهی که از امروز تا روز برگزاری زمان باقی‌ست، سایت کنفرانس را مرور کنید تا از جزئیات رویداد مطلع شوید.

افزودن دیدگاه