سخنرانان

دومین کنفرانس بازاریابی محتوایی

عادل طالبی
احسان طریقت
حسین وحدانی
حمیدرضا اعتدال‌مهر | مدیرعامل منظومه و عضو هیئت مدیره انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی
مونا دژبان
یوسف فراهانی