رسول فاتحی

من رسول فاتحی هستم. نه کوچک که بودم، نابغه‌ای بودم و نه از هفت سالگی شعر می‌گفتم و نه از همان دوران کودکی علاقه‌ام به نوشتن و ادبیات آغاز شد. در طبقه متوسط بزرگ شدم و همه چیز معمولی و عادی پیش رفت. زمان درس خواندن شد، دانشگاه آزاد، ادبیات انگلیسی خواندم. زمان هنری شدن که شد، تئاتر را پیش گرفتم که از آن نگویم برای شما. زمان کاری شدن که شد، در ابتدا خبرنگار بخش فرهنگ و هنر بودم، اما در یک روز تابستانی، در کافه‌ای، با سیگاری در دست، وارد صنعت فناوری و اطلاعات شدم. در آژانسی به نام تگ مایندز، با عنوان مدیر خلاقیت. سپس چرخیدم و چرخیدم و چرخیدم و در سال ۹۶ وارد گروه اینترنتی ایران شدم، در استارت آپی به نام اسنپ هیت. گروه اینترنتی ایران با پروژه اسنپ هیت انتحاری زده و از خون آن اسنپ کیو سر برآورد.
عنوان ارائه من: «به سوی محتوای اقلیت» (این عنوان کپی است). در این ارائه من از چگونگی شکست اسنپ هیت خواهم گفت و از پیروزی اسنپ کیو.