محمد طلوعی

محمد طلوعی نویسنده است، خودش را چلانده و مدام تغییرداده تا همین نویسنده باقی بماند، هرچند که کارهای دیگری هم کرده.
در بین همه‌ی کارهای دیگری که کرده مشاور مجله‌های مهم فرهنگی و هنری این‌ سال‌ها هم بوده، مشاور البته به نظر خودش کسی است که تغییرات را دور و بر خودش می‌بیند و سعی می‌کند راه‌هایی برای کنترل اوضاع پیدا کند.
او از مسیر داستان به بازاریابی محتوایی خواهد پرداخت، این‌که داستان‌گویی برای یک کسب‌وکار چه‌قدر لازم است و گاهی چه‌طور حیات آن را تضمین می‌کند.