پنلیست‌ها

پنل تخصصی کنفرانس با راهبری جواد افتاده با تمرکز بر کسب‌وکارهای محتوامحور برگزار می‌شود.

اکبر هاشمی
هفته‌نامه شنبه
جواد افتاده
پیام‌رسان بله
مجید کثیری
اخبار رسمی
محمد رشیدی
فرانش
محمد رحمانی
نی‌نی سایت و رند