اسپانسر شوید

برای آشنایی با بسته‌ها و شیوه‌های مختلف حمایت‌های مادی و معنوی کنفرانس، لطفا با ایمیل salam@manavand.com مکاتبه کنید.