کنفرانس بازاریابی محتوایی

دومین کنفرانس بازاریابی محتوایی به شکل آنلاین و در پی خلق یک تجربه‌ی متفاوت مجازی برگزاری می‌شود. برای آشنایی با بخش‌های مختلف رویداد، به لینک‌های زیر مراجعه کنید.

اخبار رویداد

بازاریابی محتوایی، موج نوی بازاریابی

تا چشم کار می‌کند محتواست! رسانه‌های جمعی، شبکه‌های اجتماعی، وب، مطبوعات و خلاصه هر جا که گوشی برای شنیدن باشد و چشمی برای دیدن. خودِ محتوا موضوع جدیدی نیست؛ اولین سنگ‌نوشته‌های انسان اولیه بر دیواره غارها هم محتوا به حساب می‌آمدند؛ اما استفاده از محتوا به عنوان ابزار بازاریابی موضوعیست که در سال‌های اخیر باب شده و متاسفانه تنها توسط تعداد کمی از برندها به درستی استفاده می‌شود؛ و ما به عنوان...

دومین کنفرانس بازاریابی محتوایی، این‌بار یک تجربه‌ی تازه است!

پس از برگزاری اولین دوره‌ی کنفرانس بازاریابی محتوایی ایران در اسفند سال ۱۳۹۷، بنا داشتیم تا رخدادی منظم و سالانه را بنا بگذاریم. همه‌ی برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری رویداد در اسفند سال ۱۳۹۸ انجام شد، اما ویروس عالم‌گیر کرونا، مجال برگزاری را از ما گرفت. تا همین یکی-دو ماه پیش هم، منتظر و امیدوار بودیم که شرایط به گونه‌ی دیگری پیش برود تا بتوانیم این رویداد را نظیر دوره‌ی نخست آن، به شکل حضوری...